Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2020

Landskap / kommun Utländer Ryssland Tyskland Frankrike Storbritannien Nederländerna
Hela landet 1 827 577 -68,8 203 830 -67,1 197 092 -62,1 142 302 -52,1 135 918 -72,1 100 042 -49,6
Fasta Finland 1 814 789 -68,4 203 690 -67,0 196 783 -61,9 142 237 -52,0 135 741 -72,0 100 008 -49,5
Nyland 656 697 -77,6 69 384 -72,1 62 409 -73,0 20 246 -75,9 40 173 -78,6 19 416 -74,1
    Esbo 56 380 -65,3 4 921 -70,6 3 888 -68,1 1 866 -59,4 2 220 -70,9 891 -71,4
    Helsingfors 462 363 -79,4 56 404 -71,6 44 384 -75,6 14 147 -79,3 30 729 -79,8 13 615 -76,7
    Vanda 105 328 -73,8 4 920 -75,3 9 734 -59,1 3 686 -59,1 6 057 -73,6 3 317 -62,3
Egentliga Finland 59 479 -72,9 1 916 -83,4 8 710 -72,5 1 421 -72,5 2 510 -74,9 1 224 -71,6
    Åbo 45 899 -73,4 1 633 -81,0 7 188 -72,0 1 293 -70,3 2 219 -74,2 1 133 -71,2
Satakunta 18 357 -64,0 619 -54,7 3 467 -57,4 1 116 -63,9 1 429 -25,8 527 -62,4
    Björneborg 8 410 -59,8 509 -19,8 1 101 -62,1 141 -75,9 967 -8,9 269 -51,4
Egentliga Tavastland 7 439 -75,2 630 -76,3 1 554 -55,4 313 -81,7 407 -68,5 104 -75,1
    Tavastehus 4 624 -68,7 306 -72,6 911 -46,5 212 -27,6 309 -66,6 83 -67,3
Birkaland 62 758 -66,6 3 442 -71,0 5 842 -66,9 2 732 -61,7 2 941 -71,1 2 783 -52,9
    Tammerfors 56 643 -66,7 2 578 -71,1 5 393 -66,5 2 588 -62,3 2 890 -70,7 2 736 -51,7
Päijänne-Tavastland 27 636 -68,5 3 941 -67,2 2 783 -59,6 578 -83,3 1 061 -76,7 623 -68,9
    Lahtis 21 495 -69,0 2 881 -69,0 2 430 -53,2 522 -79,5 860 -74,1 608 -66,3
Kymmenedalen 17 810 -56,1 3 335 -73,7 1 110 -62,7 347 -50,6 4 174 9,6 488 -73,4
    Kouvola 6 045 -54,9 1 016 -75,7 627 -62,5 198 -32,7 544 42,0 153 2,0
Södra Karelen 49 368 -71,7 39 028 -72,6 847 -77,7 263 -61,2 251 -79,2 360 -72,4
    Villmanstrand 20 925 -75,6 16 084 -74,0 655 -78,7 188 -64,7 149 -82,3 275 -75,8
Södra Savolax 12 877 -79,2 6 185 -78,9 1 812 -62,6 116 -87,7 180 -86,3 151 -67,9
    S:t Michel 6 037 -70,5 2 034 -67,5 666 -35,5 67 -69,3 97 -82,7 107 -56,0
Norra Savolax 25 932 -66,0 8 247 -56,2 2 922 -76,5 334 -91,3 1 069 -53,3 730 -55,4
    Kuopio 15 126 -64,6 6 383 -41,9 1 520 -77,8 154 -95,7 528 -70,9 561 -51,5
Norra Karelen 23 723 -50,1 5 209 -62,5 4 343 -11,8 838 -1,8 376 -75,2 422 -59,9
    Joensuu 16 306 -35,9 2 516 -55,3 2 357 -12,0 771 18,8 341 -64,2 173 -67,6
Mellersta Finland 41 628 -63,1 9 918 -24,7 3 015 -76,8 2 112 -66,2 1 222 -77,0 3 850 -55,8
    Jyväskylä 16 229 -72,6 1 581 -45,3 2 442 -64,4 1 043 -62,0 930 -76,2 486 -71,7
Södra Österbotten 11 122 -61,7 568 -71,5 1 219 -38,6 485 -40,6 645 -44,4 224 -78,1
    Seinäjoki 3 828 -66,6 41 -88,8 412 -55,2 136 -61,6 133 -67,2 160 -78,4
Österbotten 24 296 -65,9 235 -83,0 1 567 -71,5 291 -81,4 1 331 -66,0 984 -53,3
    Vasa 11 698 -78,5 172 -85,1 1 007 -74,4 264 -81,2 648 -73,9 448 -73,2
Mellersta Österbotten 3 833 -65,9 63 -50,0 460 -52,1 91 -56,9 61 -87,2 74 -93,5
    Karleby 3 311 -63,0 43 -65,3 447 -51,7 90 -57,1 60 -86,9 70 -93,8
Norra Österbotten 111 600 -45,8 12 623 -57,6 20 571 -24,6 2 284 -71,5 15 768 -47,1 8 299 -22,3
    Kuusamo 49 831 -42,0 9 650 -58,4 8 724 22,1 587 -75,4 13 298 -45,2 4 674 -4,9
    Uleåborg 36 191 -57,7 2 179 -55,8 3 418 -69,1 554 -84,2 1 260 -68,3 1 484 -58,0
Kajanaland 34 446 -50,7 13 742 -42,1 1 966 -56,3 2 221 -56,3 464 -61,8 173 -86,2
    Kajana 5 560 -20,8 667 -45,5 723 -14,3 18 -91,0 210 -18,3 53 -90,3
Lappland 625 788 -53,4 24 605 -42,0 72 186 -46,8 106 449 -34,6 61 679 -71,7 59 576 -23,6
    Rovaniemi 185 359 -58,5 11 982 -43,6 14 721 -42,2 23 703 -39,7 9 964 -71,9 3 968 -44,5
Åland 12 788 -88,2 140 -92,3 309 -90,0 65 -85,3 177 -83,3 34 -92,4
    Mariehamn 10 449 -85,7 131 -91,9 162 -92,1 37 -89,6 171 -81,2 27 -92,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_009_sv.html