Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 578 47 889 25,9 -27,9 95,12 24,60
Fasta Finland 571 47 485 25,9 -28,2 95,12 24,68
Nyland 105 13 304 21,0 -38,4 89,70 18,87
    Esbo 12 1 047 32,0 -19,1 58,14 18,59
    Helsingfors 49 8 455 18,3 -46,1 94,17 17,26
    Vanda 9 1 931 27,1 -35,7 92,82 25,12
Egentliga Finland 38 2 901 25,7 -25,1 90,91 23,37
    Åbo 21 2 120 25,3 -31,6 89,36 22,64
Satakunta 22 1 026 23,5 -12,4 91,38 21,49
    Björneborg 8 600 21,4 -18,1 93,47 19,98
Egentliga Tavastland 16 1 272 17,5 -15,5 78,21 13,67
    Tavastehus 7 645 24,0 -16,7 81,31 19,51
Birkaland 40 3 145 29,8 -24,6 93,51 27,85
    Tammerfors 25 2 527 31,4 -28,2 94,93 29,80
Päijänne-Tavastland 14 1 539 25,4 -15,9 87,67 22,24
    Lahtis 7 953 30,9 -17,2 83,02 25,67
Kymmenedalen 13 768 25,3 -14,4 100,30 25,40
    Kouvola 6 351 30,9 -13,3 98,55 30,41
Södra Karelen 14 1 447 26,6 -18,7 89,09 23,66
    Villmanstrand 6 845 30,2 -21,5 88,01 26,56
Södra Savolax 22 1 195 29,7 -13,9 92,67 27,48
    S:t Michel 8 538 27,1 -17,8 79,62 21,61
Norra Savolax 27 2 163 27,2 -19,7 99,63 27,11
    Kuopio 14 1 350 32,2 -22,1 104,23 33,59
Norra Karelen 19 942 33,7 -13,0 96,07 32,35
    Joensuu 6 382 35,0 -21,6 92,08 32,26
Mellersta Finland 23 2 505 28,8 -20,1 99,81 28,74
    Jyväskylä 12 1 291 27,4 -25,6 92,52 25,37
Södra Österbotten 21 1 363 28,1 -14,5 71,98 20,19
    Seinäjoki 5 522 28,1 -17,0 99,47 27,91
Österbotten 22 1 361 19,4 -16,8 88,37 17,12
    Vasa 9 929 19,8 -20,7 87,00 17,23
Mellersta Österbotten 10 445 23,8 -12,1 90,37 21,47
    Karleby 5 343 27,1 -15,2 91,74 24,85
Norra Österbotten 54 3 584 35,3 -21,9 99,25 35,05
    Kuusamo 13 883 40,4 -23,1 115,41 46,57
    Uleåborg 10 1 433 39,0 -34,6 94,13 36,74
Kajanaland 19 1 815 46,3 -12,0 82,58 38,19
    Kajana 6 416 37,6 -7,1 83,83 31,54
    Sotkamo 6 1 184 53,7 -16,2 81,26 43,62
Lappland 95 6 714 22,9 -44,8 119,87 27,50
    Rovaniemi 18 1 592 23,8 -56,1 118,28 28,19
Åland 7 404 15,2 -5,4 . .
    Mariehamn 4 330 16,6 -13,0 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_006_sv.html