Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 403 251 -38,1 2 223 799 -11,9 179 452 -86,8
Fasta Finland 2 395 645 -38,1 2 217 471 -11,9 178 174 -86,8
Nyland 426 673 -60,9 344 200 -46,5 82 473 -81,6
    Esbo 57 113 -24,5 42 857 -10,7 14 256 -48,5
    Helsingfors 232 425 -67,2 195 511 -47,5 36 914 -89,0
    Vanda 78 218 -61,7 53 580 -61,5 24 638 -62,2
Egentliga Finland 115 720 -34,0 110 117 -26,1 5 603 -78,7
    Åbo 77 514 -38,3 72 962 -31,6 4 552 -76,1
Satakunta 35 723 -20,8 30 673 -17,1 5 050 -38,0
    Björneborg 18 217 -28,5 16 433 -22,0 1 784 -59,5
Egentliga Tavastland 36 303 -34,5 35 453 -31,4 850 -77,4
    Tavastehus 23 688 -23,0 23 331 -17,9 357 -84,7
Birkaland 149 721 -42,0 142 547 -36,0 7 174 -79,7
    Tammerfors 118 309 -47,3 111 909 -41,9 6 400 -80,1
Päijänne-Tavastland 55 247 -39,2 48 268 -35,0 6 979 -58,1
    Lahtis 36 880 -29,2 30 414 -22,2 6 466 -50,2
Kymmenedalen 27 793 -19,3 24 588 -7,2 3 205 -59,7
    Kouvola 15 462 -2,8 13 874 0,1 1 588 -22,6
Södra Karelen 67 357 -39,9 65 382 -7,7 1 975 -95,2
    Villmanstrand 40 425 -39,4 39 542 -19,0 883 -95,1
Södra Savolax 64 230 0,8 63 248 15,2 982 -88,9
    S:t Michel 21 187 -19,4 20 427 -9,7 760 -79,3
Norra Savolax 127 307 -17,2 124 684 -7,8 2 623 -85,8
    Kuopio 94 772 -11,9 92 992 -3,5 1 780 -84,1
Norra Karelen 58 881 -19,4 57 141 -7,4 1 740 -84,7
    Joensuu 20 425 -44,7 19 237 -35,5 1 188 -83,3
Mellersta Finland 173 707 -15,7 168 109 -2,5 5 598 -83,3
    Jyväskylä 60 739 -35,8 58 341 -30,1 2 398 -78,5
Södra Österbotten 77 892 -14,4 75 239 -12,9 2 653 -42,2
    Seinäjoki 22 384 -34,3 21 112 -34,5 1 272 -30,3
Österbotten 38 724 -31,7 35 203 -23,5 3 521 -67,0
    Vasa 27 777 -34,3 26 252 -24,2 1 525 -79,9
Mellersta Österbotten 17 430 1,2 16 926 8,7 504 -69,5
    Karleby 15 850 1,8 15 436 9,0 414 -70,6
Norra Österbotten 282 988 -6,9 275 222 19,2 7 766 -89,4
    Kuusamo 124 090 2,8 122 192 52,5 1 898 -95,3
    Uleåborg 94 802 -16,0 91 616 -3,8 3 186 -82,0
Kajanaland 268 940 11,8 257 692 18,2 11 248 -50,1
    Kajana 24 727 10,4 22 832 10,3 1 895 11,6
    Sotkamo 231 680 10,8 222 424 16,2 9 256 -47,8
Lappland 371 009 -53,8 342 779 55,4 28 230 -95,2
    Rovaniemi 65 653 -70,1 57 781 25,9 7 872 -95,5
Åland 7 606 -41,6 6 328 -9,3 1 278 -78,9
    Mariehamn 6 534 -44,6 5 291 -13,6 1 243 -78,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_008_sv.html