Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 646 55 034 49,1 7,0 99,33 48,73
Fasta Finland 629 54 156 48,7 6,6 99,33 48,42
Nyland 123 16 929 44,7 8,2 95,57 42,68
    Esbo 14 1 474 52,3 4,9 70,74 36,98
    Helsingfors 60 11 091 43,1 9,0 96,71 41,67
    Vanda 11 2 258 45,8 9,6 95,36 43,66
Egentliga Finland 45 3 120 63,3 6,9 113,34 71,76
    Åbo 22 2 124 67,3 7,2 112,51 75,70
Satakunta 25 1 084 60,2 6,6 104,99 63,18
    Björneborg 8 524 67,2 8,1 107,51 72,29
Egentliga Tavastland 17 1 345 40,7 7,5 96,40 39,21
    Tavastehus 6 608 52,1 9,4 102,24 53,24
Birkaland 45 3 906 56,7 9,8 111,55 63,27
    Tammerfors 27 3 009 60,2 10,2 114,45 68,94
Päijänne-Tavastland 15 1 869 38,1 1,6 88,96 33,91
    Lahtis 7 962 41,3 0,9 87,93 36,36
Kymmenedalen 15 859 57,1 -4,3 111,18 63,52
    Kouvola 7 408 46,9 -8,2 100,66 47,24
Södra Karelen 15 1 457 55,1 6,0 100,70 55,53
    Villmanstrand 6 836 63,4 2,6 102,13 64,72
Södra Savolax 28 1 648 56,4 2,2 113,99 64,25
    S:t Michel 8 614 49,3 4,4 96,65 47,62
Norra Savolax 28 2 251 58,1 15,3 96,21 55,85
    Kuopio 14 1 377 64,1 17,2 100,47 64,41
Norra Karelen 21 1 099 65,7 13,1 107,28 70,51
    Joensuu 6 490 72,6 21,2 109,83 79,76
Mellersta Finland 24 2 703 41,7 -1,7 94,60 39,47
    Jyväskylä 13 1 499 47,5 -4,2 97,93 46,52
Södra Österbotten 24 1 691 60,4 13,0 90,95 54,89
    Seinäjoki 6 674 55,9 12,6 102,62 57,32
Österbotten 23 1 460 50,8 18,1 94,21 47,85
    Vasa 9 1 017 51,7 21,1 92,55 47,86
Mellersta Österbotten 10 464 48,4 7,9 96,52 46,72
    Karleby 5 357 56,8 9,7 98,70 56,05
Norra Österbotten 53 3 679 56,4 6,6 102,89 58,00
    Kuusamo 13 875 43,7 10,7 92,39 40,42
    Uleåborg 10 1 419 65,4 3,4 105,22 68,80
Kajanaland 20 1 857 56,4 2,5 85,86 48,44
    Kajana 6 410 52,2 6,9 87,03 45,41
    Sotkamo 6 1 165 63,6 1,6 84,72 53,89
Lappland 98 6 735 33,5 5,9 89,19 29,90
    Rovaniemi 18 1 584 38,1 2,6 94,92 36,12
Åland 17 878 68,2 31,6 . .
    Mariehamn 8 563 79,6 37,8 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_005_sv.html