Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 141 64 815 45,5 12,8 54,74
Fasta Finland 1 084 63 484 45,9 12,8 54,74
Nyland 165 18 996 48,7 20,7 60,75
Egentliga Finland 85 3 844 53,7 13,7 58,58
Satakunta 40 1 348 44,1 8,3 62,26
Egentliga Tavastland 26 1 455 43,1 14,4 50,50
Birkaland 69 4 444 61,8 24,2 58,32
Päijänne-Tavastland 36 2 109 45,6 10,3 50,71
Kymmenedalen 24 1 030 38,2 2,3 61,06
Södra Karelen 32 1 873 50,4 4,2 44,11
Södra Savolax 64 1 810 45,7 7,4 52,65
Norra Savolax 47 2 523 48,7 13,7 53,96
Norra Karelen 50 1 537 48,1 10,4 58,96
Mellersta Finland 48 3 123 48,2 11,3 54,19
Södra Österbotten 49 1 881 42,9 8,7 41,00
Österbotten 25 1 478 43,8 19,4 59,27
Mellersta Österbotten 15 515 38,8 -13,5 67,92
Norra Österbotten 103 4 918 46,9 4,3 46,95
Kajanaland 34 2 021 55,6 5,5 43,99
Lappland 172 8 579 23,3 5,3 47,58
Åland 57 1 331 26,2 11,3 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_001_sv.html