Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.4.2008

I Finland användes 10,2 miljarder euro inom turismen år 2006

Enligt Statistikcentralen användes i Finland totalt 10,2 miljarder euro inom turismen år 2006. Utländska turisters konsumtion av totalkonsumtionen inom turismen var 27 procent.

Den största posten när det gäller efterfrågan inom turismen utgörs av persontrafiktjänsterna. Dessa tjänster användes för nästan 3,1 miljarder euro. Restaurangtjänster användes för 1,6 miljarder euro och hotelltjänster för 1,5 miljarder euro. Bränslen och inköp inom handeln hörde också till turisternas viktigaste utgiftsposter.

Finländska fritidsresenärers andel av totalkonsumtionen inom turismen i Finland utgjorde 52 procent, resekostnaderna som arbetsgivaren betalar 18 procent och användningen av egna stugor 3 procent. De utländska turisternas andel av turismkonsumtionen var 27 procent och motsvarade därmed 2,8 miljarder euro.

Den totala konsumtionen inom turismen per produkt i Finland år 2006, totalt 10 233 miljoner euro

Turismräkenskaper 1995-2006 baserar sig på nationalräkenskaperna.

Källa: Turismräkenskaper 1995-2006, april 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Pirinen (09) 1734 3365, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 3.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/2006/matp_2006_2008-04-03_tie_001_sv.html