Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Nyckeltal för efterfrågan och utbud inom turismen

Nyckeltal År
2006* 2007*
Efterfrågan bland utländska turister totalt, miljoner euro 2788 3126
Efterfrågan bland utländska turister totalt, andel av total efterfrågan inom turismen % 27 29
Finländarnas efterfrågan på fritidsturism totalt, miljoner euro 5293 5500
Finländarnas efterfrågan på fritidsturism totalt, andel av total efterfrågan inom turismen % 52 50
Övrig efterfrågan inom turismen bland finländarna (ersatta tjänsteresor, egna stugor), miljoner euro 2152 2332
Övrig efterfrågan inom turismen bland finländarna (ersatta tjänsteresor, egna stugor), andel av total efterfrågan inom turismen % 21 21
Total efterfrågan inom turismen i Finland, miljoner euro 10233 10958
Förädlingsvärdet av efterfrågan inom turismen, miljoner euro, inkl. arbetsgivarkostnader 3410 3649
Förädlingsvärdet av efterfrågan inom turismen, miljoner euro, exkl. arbetsgivarkostnader 2728 2896
BNP till baspris, miljoner euro 145023 156912
Andelen förädlingsvärde inom turismen av BNP till baspris, %, inkl. arbetsgivarkostnader 2.4 2.3
Andelen förädlingsvärde inom turismen av BNP till baspris, %, exkl. arbetsgivarkostnader 1.9 1.8

Källa: Turismräkenskaper 2007, april 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Pirinen (09) 1734 3365,

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 3.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. 2007, Nyckeltal för efterfrågan och utbud inom turismen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/2007/matp_2007_2009-04-03_tau_001_sv.html