Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Hakkureille oma kustannusindeksi

Metsäalan konekustannusindeksin yhteydessä on aloitettu uuden hakkureiden kustannusindeksin 2005=100 laadinta joulukuusta 2010 lähtien. Hakkureiden kustannusindeksi tehdään erillisindeksinä ja julkaistaan Metsäalan konekustannusindeksin kuukausipaketin taulukossa 6.

 


Päivitetty 18.1.2011

Viittausohje:

Tilasto: Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3587. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mekki/mekki_2011-01-18_uut_001_fi.html