Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Ett eget kostnadsindex för flisare

Fr.o.m. december 2010 utarbetas ett nytt kostnadsindex för flisare 2005=100 i anslutning till kostnadsindexet för skogsmaskiner. Kostnadsindexet för flisare är ett separat index som publiceras i tabell 6 i det månatliga tabellpaketet gällande kostnadsindexet för skogsmaskiner.

 


Senast uppdaterad 27.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar [e-publikation].
ISSN=2342-3595. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mekki/mekki_2011-01-18_uut_001_sv.html