Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Metsäalan konekustannusindeksi on uudistettu ja nimi muutettu

Metsäalan konekustannusindeksi on uudistettu ja samalla sen nimi on muutettu tilaston sisältöä paremmin kuvaavaksi Metsäalan kone- ja autokustannusindeksiksi. Metsäalan koneiden, metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden, puun kuljetuksessa käytettävän puutavarayhdistelmän sekä hakkurin painorakenteet on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta. Samalla indeksien perusvuodeksi on muutettu 2010=100. Perusvuosien 2005=100 ja 1990=100 kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 2000, laatiminen on lopetettu.

 


Päivitetty 17.2.2012

Viittausohje:

Tilasto: Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3587. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mekki/mekki_2012-02-17_uut_001.html