Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar (MEKKI) beskriver prisutvecklingen för kostnadsfaktorer som hänför sig till skogsmaskiner och skogsbilar. Inom kategorin skogsmaskiner framställs indexet för skogstraktorer och skördare samt det fristående kostnadsindexet för flisare. I månadspaketet med kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar publiceras dessutom indextal för kostnadsindexet för timmerekipage. De tillgängliga indextalen är specificerade efter 9-10 olika kostnadsfaktorer.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar [e-publikation].
ISSN=2342-3595. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mekki/meta_sv.html