Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.3.2011

I februari 2011 registrerades 9 301 nya personbilar

I februari 2011 registrerades 14 255 nya fordon, av vilka 10 554 var bilar. Första registreringarna ökade med 21,4 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 9 301 nya personbilar, vilket är 22,5 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 44,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-februari 2011 registrerades 34 474 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 17,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 23 088, vilket var 15,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/02/merek_2011_02_2011-03-04_tie_001_sv.html