Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2019, november

Första registreringar av motorfordon 2012, januari

2012
januari
Offentliggöranden