Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2022, februari

Publicerad: 6.6.2012

I maj 2012 registrerades 7 312 nya personbilar

I maj 2012 registrerades 17 851 nya fordon, av vilka 8 280 var bilar. Första registreringarna minskade med 30,8 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 7 312 nya personbilar, vilket är 43,9 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 35,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-maj 2012 registrerades 98 244 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 4,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 59 205, vilket var 1,5 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/05/merek_2012_05_2012-06-06_tie_001_sv.html