Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.4.2013

I mars 2013 registrerades 9 492 nya personbilar

I mars 2013 registrerades 14 532 nya fordon, av vilka 10 555 var bilar. Första registreringarna minskade med 54,5 procent från motsvarande månad året innan. I mars registrerades 9 492 nya personbilar, vilket är 58,6 procent mindre än i fjol. Minskningen av första registreringen på bilar berodde på ändringen av bilskatten 1.4.2012. Under 2000-talet har första registreringarna av personbilar i mars uppgått till i medeltal ungefär 12 000 bilar. Dieselandelen av personbilar var 36,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-mars 2013 registrerades 41 791 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 38,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 27 640, vilket var 42,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-mars var Toyota, Volkswagen och Volvo.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. mars 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/03/merek_2013_03_2013-04-05_tie_001_sv.html