Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.7.2014

I juni 2014 registrerades 9 202 nya personbilar

I juni 2014 registrerades 15 777 nya fordon, av vilka 10 534 var bilar. I juni registrerades 9 202 nya personbilar, vilket är 4,4 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av peronbilar

Första registreringar av peronbilar

Under januari-juni 2014 registrerades 96 712 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 1,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 59 132, vilket var 4,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/06/merek_2014_06_2014-07-04_tie_001_sv.html