Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2015

I maj 2015 registrerades 9 114 nya personbilar

I maj 2015 registrerades 16 047 nya fordon, av vilka 10 310 var bilar. Första registreringarna minskade med 9,9 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 9 114 nya personbilar, vilket är 9,9 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 33,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-maj 2015 registrerades 77 002 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 4,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 48 106, vilket var 3,7 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 04.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/05/merek_2015_05_2015-06-04_tie_001_sv.html