Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2022, februari

Publicerad: 6.8.2020

I juli 2020 registrerades 9 101 nya personbilar

I juli 2020 registrerades 15 480 nya fordon, av vilka 10 075 var bilar. Första registreringarna ökade med 4,7 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 9 101 nya personbilar, vilket är 1,3 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 13,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juli 2020 registrerades 103 053 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 12,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 56 488, vilket var 18,7 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/07/merek_2020_07_2020-08-06_tie_001_sv.html