Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2022, februari

Publicerad: 6.10.2020

I september 2020 registrerades 8 424 nya personbilar

I september 2020 registrerades 14 556 nya fordon, av vilka 9 888 var bilar. Första registreringarna ökade med 6,6 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 8 424 nya personbilar, vilket är 0,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 11,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-september 2020 registrerades 131 664 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 73 403, vilket var 16,5 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/09/merek_2020_09_2020-10-06_tie_001_sv.html