Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.8.2021

I juli 2021 registrerades 7 481 nya personbilar

I juli 2021 registrerades 13 538 nya fordon, av vilka 8 509 var bilar. Första registreringarna minskade med 12,6 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 7 481 nya personbilar, vilket är 17,8 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 10,0 procent eldrivna bilar och 18,1 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 105 av dem, vilket är 43 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juli 2021 registrerades 115 653 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 12,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 64 215, vilket var 13,7 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Nico Maunula 029 551 3526, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/07/merek_2021_07_2021-08-05_tie_001_sv.html