Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.1.2022

I december 2021 registrerades 6 526 nya personbilar

I december 2021 registrerades 11 265 nya fordon, av vilka 7 773 var bilar. Första registreringarna minskade med 23,9 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 6 526 nya personbilar, vilket är 19,8 procent mindre än i december 2020. Av personbilarna var 24,2 procent eldrivna bilar och 19,9 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 875 av dem, vilket är 12,3 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-december 2021 registrerades 176 389 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,0 procent. Under januari-december av året var antalet första registreringar av personbilar 98 481, vilket var 2,1 procent mer än i fjol. Av personbilarna var 10,3 procent eldrivna bilar. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under 2021 var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/12/merek_2021_12_2022-01-05_tie_001_sv.html