Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om antalet och skogsmarkens arealer om skogsfastighetshelheter och skogsbruksenheter som ägs av privatpersoner och av andra grupper. Med skogsfastighetshelhet avses alla skogsfastigheter som samma ägare äger i hela Finland och de placeras i statistiken på den ladskapen i vilket helhetens ägare är permanent bosatt. En skogsbruksenhet utgörs av skogsfastigheter inom en ägares granskningsområde och en skogsbruksenhet hänförs i statistiken till det område där det ligger. Uppgifterna publiceras per kalenderår, per landskapen, per ägandeform och i storleksklasser utifrån skogsmarkens areal.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ägande av skogsmark [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsom/meta_sv.html