Beskrivning

Statistiken om skogsskyddet innehåller information om skyddade områden och områden som är i begränsad skogsbruksanvändning i Finland. Statistiken är indelad enligt skogscentraler, skogsmarks- och skyddsklasser samt skyddsområden.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsskydd [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsu/meta_sv.html