Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2006

Fordonsbeståndet ökade med 3,9 procent år 2005

Vid utgången av år 2005 fanns det i fordonsregistret 4 336 640 fordon, av vilka 2 818 965 var bilar. Bilarnas andel av fordonen var 65,0 procent. Totalantalet fordon ökade med 3,9 procent och antalet bilar med 3,4 procent från situationen i slutet av år 2004. Uppgifterna bygger på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen. I slutet av år 2005 fanns det i Ålands register omkring 31 000 fordon.

I slutet av år 2005 fanns det 2 430 345 personbilar i fordonstrafikregistret. Personbilsbeståndet ökade med 3,6 procent under år 2005. Ökningen av personbilar var störst i Birkalands (4,0 %) och minst i Österbottens (2,8 %) landskap. År 2005 ökade relativt sett mest i hela landet antalet registrerade mopeder (12,6 %), motorcyklar (9,7 %) och lastbilar (5,7 %). Den relativa ökningen av motorredskap, traktorer, snöskotrar och släpvagnar var under 5 procent.

Fordonsbeståndet åren 1960-2005

Källor: Statistik över fordonsbestånd 2005 Statistikcentralen, AKE, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Laura Aitolehti (09) 1734 2984, Kari Keränen (09) 1734 3208
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2005/mkan_2005_2006-02-15_tie_001_sv.html