Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2007

Fordonsbeståndet ökade med 4 procent år 2006

Vid utgången av år 2006 fanns det i fordonsregistret 4 508 889 fordon, av vilka 2 906 415 var bilar. Bilarnas andel av fordonen var 64,5 procent. Totalantalet fordon ökade med 4,0 procent och antalet bilar med 3,1 procent från situationen i slutet av år 2005. Uppgifterna bygger på Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen. I slutet av år 2006 fanns det i Ålands register omkring 32 000 fordon.

I slutet av år 2006 fanns det 2 505 543 personbilar i fordonstrafikregistret. Personbilsbeståndet ökade med 3,1 procent under år 2006. Ökningen av personbilar var störst i Östra Nylands (3,9 %) och minst i Kajanalands (1,8 %) landskap. År 2006 ökade relativt sett mest i hela landet antalet registrerade mopeder (14,3 %), motorcyklar (10,1 %) och släpvagnar (5,6 %). Den relativa ökningen av motorredskap, traktorer och snöskotrar var under 5 procent.

Fordonsbeståndet åren 1960-2006

Källor: Statistik över fordonsbestånd 2006 Statistikcentralen, AKE, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Laura Aitolehti (09) 1734 2984, Kari Keränen (09) 1734 3208,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2006/mkan_2006_2007-02-15_tie_001_sv.html