Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2010

Fordonsbeståndet ökade med 3,6 procent år 2009

Vid utgången av år 2009 fanns det i fordonsregistret 5 128 067 fordon, av vilka 3 246 414 var bilar. Bilarnas andel av fordonen var 63,3 procent. Totalantalet fordon ökade med 3,6 procent och antalet bilar med 3,1 procent från situationen i slutet av år 2008. Uppgifterna bygger på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen. I slutet av år 2009 fanns det i Ålands register omkring 36 000 fordon.

I slutet av år 2009 fanns det 2 776 664 personbilar i fordonsregistret. Personbilsbeståndet ökade med 2,8 procent under år 2009. Ökningen av personbilar var störst i Åland (4,0 %) och minst i Östra Nyland (1,5 %). År 2009 ökade relativt sett mest i hela landet antalet registrerade mopeder (10,6 %) och bussar (6,0 %). Den relativa ökningen av traktorer, snöskotrar och släpvagnar var under 5 procent.

Fordonsbeståndet åren 1960–2009

Fordonsbeståndet åren 1960–2009

Källa: Statistik över fordonsbestånd 2009 Statistikcentralen, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2009/mkan_2009_2010-02-26_tie_001_sv.html