Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2011

Fordonsbeståndet ökade med 4,0 procent år 2010

Vid utgången av år 2010 fanns det i fordonsregistret 5 331 582 fordon, av vilka 3 368 188 var bilar. Bilarnas andel av fordonen var 63,2 procent. Totalantalet fordon ökade med 4,0 procent och antalet bilar med 3,8 procent från situationen i slutet av år 2009. Uppgifterna bygger på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen. I slutet av år 2010 fanns det i Ålands register omkring 38 000 fordon.

I slutet av år 2010 fanns det 2 877 484 personbilar i fordonsregistret. Personbilsbeståndet ökade med 3,6 procent under år 2010. Ökningen av personbilar var störst i Åland (4,7 %) och minst i Egentliga Finland (2,8 %). År 2010 ökade relativt sett mest i hela landet antalet registrerade mopeder (8,4 %) och lastbilar (5,3 %).

Fordonsbeståndet åren 1960–2010

Fordonsbeståndet åren 1960–2010

Källa: Statistik över fordonsbestånd 2010, Statistikcentralen, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2010/mkan_2010_2011-02-25_tie_001_sv.html