Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2015

Fordonsbeståndet ökade år 2014

Vid utgången av år 2014 fanns det i fordonsregistret 6 014 610 fordon, av vilka 5 043 523 var fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 2,6 procent och antalet fordon i trafik ökade med 1,0 procent jämfört med situationen i slutet av år 2013. I slutet av år 2014 fanns det 43 775 fordon registrerade på Åland. Uppgifterna bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen.

I slutet av år 2014 fanns det 3 194 950 registrerade personbilar, av vilka 2 618 082 var i trafik. Antalet registrerade personbilar ökade med 2,2 procent och antalet personbilar i trafik ökade med 0,8 procent. Störst var ökningen av antalet registrerade personbilar på Åland och minst i Kajanaland.

Fordonsbeståndet åren 1980–2014

Fordonsbeståndet åren 1980–2014

Genomsnittsåldern för personbilar införda i Fasta Finlands register var 13,5 år och genomsnittsåldern för personbilar i trafik var 11,4 år. Den lägsta genomsnittsåldern för personbilar fanns i landskapet Nyland (11,3 år) och den högsta i landskapet Norra Karelen (15,4 år).

I Fasta Finlands register var de vanligaste personbilsmodellerna Toyota Corolla (ca 151 000 st.), Volkswagen Golf (ca 122 000 st.) och Toyota Avensis (ca 82 000 st.).


Källa: Statistik över fordonsbestånd 2014, Statistikcentralen, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2014/mkan_2014_2015-03-20_tie_001_sv.html