Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.3.2016

Fordonsbeståndet ökade år 2015

Vid utgången av år 2015 fanns det i fordonsregistret 6 152 680 fordon, av vilka 5 066 119 var fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 2,3 procent och antalet fordon i trafik ökade med 0,4 procent jämfört med situationen i slutet av år 2014. I slutet av år 2015 fanns det 45 008 fordon registrerade på Åland. Uppgifterna bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen.

I slutet av år 2015 fanns det 3 257 581 registrerade personbilar, av vilka 2 635 643 var i trafik. Antalet registrerade personbilar ökade med 2,0 procent och antalet personbilar i trafik ökade med 0,7 procent. Störst var ökningen av antalet registrerade personbilar på Norra Österbotten och minst i Satakunta.

Fordonsbeståndet åren 1980–2015

Fordonsbeståndet åren 1980–2015

Genomsnittsåldern för personbilar införda i Fasta Finlands register var 13,9 år och genomsnittsåldern för personbilar i trafik var 11,7 år. Den lägsta genomsnittsåldern för personbilar fanns i landskapet Nyland 11,6 år och den högsta i landskapet Norra Karelen 15,9 år.

I Fasta Finlands register var de vanligaste personbilsmodellerna Toyota Corolla (ca 150 000 st.), Volkswagen Golf (ca 123 000 st.) och Toyota Avensis (ca 84 000 st.).


Källa: Statistik över fordonsbestånd 2015, Statistikcentralen, Trafi, Ålands Motorfordonsbyrå

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/2015/mkan_2015_2016-03-23_tie_001_sv.html