Publicerad: 30.3.2021

Betydande skillnader i det genomsnittliga resultatet för gårdarna sett till landskap

På hela landets nivå var gårdarnas genomsnittliga resultat av lantbruket 16 500 euro. Det fanns stora skillnader i det genomsnittliga resultatet när man jämför landskapen. Det största resultatet per gård hade Mellersta Österbotten, omkring 26 000 euro. Övriga landskap som ligger i täten är Åland och Norra Österbotten med ett resultat på omkring 21 000 euro per gård och Norra Savolax med omkring 19 000 euro. Lägst var resultatet i Södra Savolax, där det genomsnittliga resultatet av lantbruket var bara omkring 11 000 euro per gård. Också Mellersta Finland och Birkaland finns i slutändan av listan.

Genomsnittligt resultat i euro av lantbruket per gård, landskapsvis

Genomsnittligt resultat i euro av lantbruket per gård, landskapsvis

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3. Gårdar i aktiebolagsform lämnas för närvarande utanför statistiken.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 30.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2019/mmtal_2019_2021-03-30_tie_001_sv.html