Maa-, metsä- ja kalatalous aihealueelle uusi Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Uusi tilasto korvaa aiemmin samalta aihealueelta tuotetut Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Tilasto on vuositilasto ja se kuuluu SVT sarjaan. Tilasto julkaistaan ensimmäisen kerran viitevuoden 2005 tietojen pohjalta.


Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/mmtal_2007-12-12_uut_001.html