Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken beskriver arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Den är jämförbar med statistiken över arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen i alla länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för vilken uppgifterna insamlats genom lantbrukets strukturundersökningar. Statistiken innehåller uppgifter om antalet anställda, den årliga arbetsmängden, utbildningen och könsfördelningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Förutom statistik över hela landet används också en områdesindelning enligt NTM-central. Uppgifterna har också klassificerats efter gårdarnas produktionsinriktning, juridiska form och anställdas kön. Uppgifterna erhålls från undersökningen av lantbrukets struktur med cirka 3–4 års intervaller.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mptv/meta_sv.html