Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.11.2009

Produktionsstrukturen inom lantbruket varierar efter landskap

Enligt Statistikcentralens statistik över regional ekonomi inom lantbruket för år 2007 varierar produktionsstrukturen efter landskap.

En betydande del av lantbruksproduktionen i Finland sker i Egentliga Finland, där de viktigaste lantbruksprodukterna är svinkött samt grönsaker och frukt. Lantbruksproduktionen är mycket betydande också i Södra Österbotten, där de viktigaste produkterna är mjölk samt industri- och foderväxter. På Åland, i Egentliga Tavastland, Nyland och Satakunta däremot består största delen av lantbruksproduktionen av grönsaks- och fruktproduktion. I Östra Nyland är vete den viktigaste lantbruksprodukten. Mjölk är den viktigaste lantbruksprodukten i tolv landskap, av vilka den är viktigast för Norra Savolax och Norra Österbotten.

Produktionsstrukturen inom lantbruket efter landskap 2007, miljoner euro

Produktionsstrukturen inom lantbruket efter landskap 2007, miljoner euro

Källa: Statistik över regional ekonomi inom lantbruket, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sirpa Paltemaa (09) 1734 3304, skt95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/2007/mtalt_2007_2009-11-27_tie_001_sv.html