Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.11.2010

Maatalouden tuotoksesta yli puolet tuotetaan Pohjanlahden rannikon maakunnissa

Tilastokeskuksen vuoden 2008 maatalouden aluetaloustilaston mukaan yli puolet tuottajahintaisesta maataloustuotoksesta tuotettiin Pohjanlahden rannikon kuudessa maakunnassa.

Maatalouden tuotos maakunnittain 2008, %

Maatalouden tuotos maakunnittain 2008, %

Maatalouden tuottajahintaisesta tuotoksesta 55 prosenttia tuotettiin Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa, joissa sijaitsee 46 prosenttia maatiloista.

Kasvinviljelyn tuotos

Maataloustoimialan tuottajahintaisesta tuotoksesta kasvinviljelyn osuus oli suurin kolmessa maakunnassa. Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla noin 61 prosenttia tuotoksen arvosta oli kasvinviljelyä. Kanta-Hämeessä kasvinviljelyn osuus tuotoksen arvosta oli 50 prosenttia.

Kotieläintalouden tuotos

Maatalouden tuottajahintaisesta tuotoksesta kotieläintalouden osuus oli merkittävin yhdeksässä maakunnassa. Lapissa 73 prosenttia ja Keski–Pohjanmaalla 69 prosenttia tuotoksen arvosta oli kotieläintaloutta. Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pirkanmaalla kotieläintalouden osuus tuotoksen arvosta vaihteli 50 ja 60 prosentin välillä.

Tilastointimenetelmät

Maatalouden tuotos sisältää kasvinviljelyn, kotieläintalouden, maatalouspalvelujen ja maataloudesta erottamattomien sivutoimintojen tuotoksen. Tuotoksen arvo lasketaan tuotantomäärien ja keskihintojen perusteella. Tuotos sisältää sekä myydyn tuotoksen että tuotannon omaan käyttöön. Tuottajahintainen tuotos lasketaan ilman tuotetukia. Aikasarjojen tarkistuksen takia vuoden 2008 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2007 tietoihin.


Lähde: Maatalouden aluetaloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sirpa Paltemaa (09) 1734 3304, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 268,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden aluetaloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5579. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mtalt/2008/mtalt_2008_2010-11-26_tie_001_fi.html