Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.11.2010

Över hälften av lantbruksproduktionen sker i landskapen vid kusten till Bottniska viken

Enligt Statistikcentralens statistik över regional ekonomi inom lantbruket för år 2008 över hälften av lantbruksproduktionen sker i sex landskapen vid kusten till Bottniska viken.

Lantbruksproduktionen till producentpriser efter landskap 2008, %

Lantbruksproduktionen till producentpriser efter landskap 2008, %

Av lantbruksproduktionen till producentpriser producerades 55 procent i Norra Österbotten, Mellesta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunda och Egentliga Finland, där 46 procents av lantbruk ligger.

Av lantbruksproduktionen till producentpriser var växtodlingens andel störst i tre landskap. I Nyland och på Åland kom 61 procent av värdet av produktionen till producentpriser från växtodling. I Egentliga Tavastland var växtodlingens andel av värdet av produktionen till producentpriser 50 procent.

Av lantbruksproduktionen till producentpriser var husdjursskötselns andel mest betydande i nio landskap. I Lappland kom 73 procent och i Mellersta Österbotten 69 procent av värdet av produktionen från husdjursskötsel. I Norra Savolax, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Kajanaland och Birkaland varierade husdjursskötselns andel av värdet av produktionen mellan 50 och 60 procent.

På grund av en revidering av tidsserierna är uppgifterna för år 2008 inte jämförbara med uppgifterna från år 2007.


Källa: Statistik över regional ekonomi inom lantbruket, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sirpa Paltemaa (09) 1734 3304, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 26.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/2008/mtalt_2008_2010-11-26_tie_001_sv.html