Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.11.2011

I ett av tjugo landskap täcker lantbruksproduktionen produktionskostnaderna.

Enligt Statistikcentralens statistik över regional ekonomi inom lantbruket för år 2009 täckte värdet av lantbruksproduktionen till producentpriser kostnaderna för insatsförbrukning, löntagarersättningar, arrendeavgifter, ränteavgifter och kapitalförslitning som uppkommer vid produktionen bara i ett landskap. I övriga 19 landskap överskred värdet av dessa produktionskostnader värdet av produktionen till producentpriser.

Produktionskostnader i förhållande till produktionen till producentpriser 2009, %

Produktionskostnader i förhållande till produktionen till producentpriser 2009, %

Produktionskostnaderna omfattar följande poster: insatsförbrukning, löntagarersättningar, kapitalförslitning, arrendeavgifter och betalda räntor. Produktionskostnaderna överskred värdet av produktionen med 5–25 procent i sex landskap, med 27–50 procent i sex landskap och med 51–73 procent i sju landskap.

I hela landet överskred värdet av produktionskostnaderna värdet av produktionen med 28 procent. I landskapet Östra Nyland täckte värdet av produktionen produktionskostnaderna allra sämst, kostnaderna överskred värdet av produktionen med 73 procent. Värdet av produktionen täckte produktionskostnaderna bara i landskapet Österbotten.

Statistiken följer nationalräkenskapernas begrepp, varvid värdet av produktionen och kostnaderna också omfattar produktion för eget bruk.


Källa: Statistik över regional ekonomi inom lantbruket, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sirpa Paltemaa (09) 1734 3304, lantbruksstatistik@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/2009/mtalt_2009_2011-11-29_tie_001_sv.html