Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.11.2012

De största lantbruksinvesteringarna gjordes i Södra Österbotten och Egentliga Finland


Korrigerad 21.11.2012 kl 11.30. Rubriken har korrigerats. Var tidigare Egentliga Tavastland.

Enligt Statistikcentralens statistik över regional ekonomi inom lantbruket för år 2010 gjordes de största lantbruksinvesteringarna i Södra Österbotten och Egentliga Finland. Strukturen för investeringarna inom lantbruket varierade mellan landskapen. I Tavastland och Lappland investerade man i maskiner, i Österbotten och Södra Karelen i lantbruksbyggnader.

Strukturen för investeringar inom lantbruket efter landskap 2010, %

Strukturen för investeringar inom lantbruket efter landskap 2010, %

De värdemässigt största lantbruksinvesteringarna gjordes i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten och Norra Österbotten. I dessa landskap varierade värdet av investeringarna mellan 99 och 142 miljoner euro. Dessa landskaps andel var ungefär hälften av värdet på lantbruksinvesteringarna i hela Finland.

I Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Lappland satsade man på investeringar i maskiner och apparater, vilkas andel var 59–69 procent av värdet på de totala investeringarna. I Österbotten och Södra Karelen investerade man i lantbruksbyggnader, vilkas andel var 61–69 procent av alla investeringar. Andelen investeringar i jordförbättring var störst i Östra Nyland, omkring 6 procent.

Djurinvesteringarnas andel av de totala investeringarna var störst i Lappland, Norra Österbotten och Satakunta. I dessa landskap utgjorde investeringarna i djur 5 procent av alla investeringar.


Källa: Statistik över regional ekonomi inom lantbruket, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sirpa Paltemaa 09 1734 3304, maataloustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 21.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/2010/mtalt_2010_2012-11-21_tie_001_sv.html