Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.11.2013

De största lantbruksinvesteringarna i Södra Österbotten och de minsta på Åland

Enligt Statistikcentralens statistik över regional ekonomi inom lantbruket för år 2011 gjordes de största lantbruksinvesteringarna i Södra Österbotten och de minsta på Åland. I nio landskap låg investeringarnas tyngdpunkt på maskiner och bara i ett landskap på lantbruksbyggnader.

Strukturen för investeringar inom lantbruket efter landskap 2011, %

Strukturen för investeringar inom lantbruket efter landskap 2011, %

De värdemässigt största lantbruksinvesteringarna gjordes i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten och Norra Österbotten, liksom året innan. I dessa landskap varierade värdet av investeringarna mellan 116 och 148 miljoner euro.

I Nyland, Päijänne–Tavastland, Kymmenedalen, Norra Karelen, Egentliga Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland, Södra Karelen och Lappland satsade man på investeringar i maskiner och apparater, vilkas andel var 52–62 procent av värdet på de totala investeringarna. I Österbotten investerade man i lantbruksbyggnader, liksom året innan, vilkas andel var 68 procent av de totala investeringarna.

I Nyland, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Södra Österbotten och Norra Österbotten gjorde man investeringar i jordförbättring. Djurinvesteringarnas andel av de totala investeringarna var störst i Norra Karelen och Lappland, dvs. 8–9 procent.


Källa: Statistik över regional ekonomi inom lantbruket, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sirpa Paltemaa (09) 1734 3304, lantbruksstatistik@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/2011/mtalt_2011_2013-11-20_tie_001_sv.html