Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Skogsindustrins utrikeshandel .

Finlands officiella statistik

Skogsindustrins utrikeshandel per land

Producent:
Skogsforskningsinstitutet
Uppgifter: Skogsindustrins utrikeshandel per land
www.metla.fi
Beskrivning: Den årligen utkommande statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder. I statistiken tillämpas skogssektorns vedertagna varuklassificeringar och måttenheter. I statistiken publiceras slutgiltig landsvis information om utrikeshandelns mängder, värden och enhetsvärden. Metla sammanställer statistiken utgående från Tullstyrelsens material.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: utrikeshandel, export, import, skogsindustrin, virke, råvirke, skogsindustriprodukter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsindustrins utrikeshandel per land [e-publikation].
Helsinki: Skogsforskningsinstitutet [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mteoukm/index_sv.html