Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.11.2005

Maatalouden tuottajahinnat laskevat tänä vuonna

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan laskevan tänä vuonna keskimäärin 3,5 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Tuottajahintojen lasku johtuu pääasiassa kasvituotoksen halpenemisesta yli seitsemällä prosentilla ja eläintuotoksen puolellatoista prosentilla. Kasvituotteiden hinnoista eniten laskevat viljat yli kuusi prosenttia ja vihannekset yli viisi prosenttia. Maidon osuus koko indeksin painosta on kolmannes ja maidon hinnan lasku viidellä ja puolella prosentilla laskee indeksiä lähes kahdella prosentilla.

Maatalouden tuottajahintaindeksi (2000=100), indeksiennuste 2005

  Pisteluku
2005, ennuste
Ennustettu vuosimuutos, %
2004 - 2005
Yhteensä 97,9 -3,5
Yhteensä (pois lukien turkikset) 98,0 -3,9
Kasvituotos 99,7 -7,3
Eläintuotos 97,1 -1,5
Eläintuotos (pois lukien turkikset) 97,0 -1,8

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja -tuotantopanosten hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2000, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden vuosihintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä. Vuoden 2005 lopulliset vuosihintaindeksit julkaistaan toukokuussa 2006.

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 1.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2005/mthi_2005_2005-11-01_tie_001.html