Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer