Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2009

Producentpriserna inom lantbruket steg under det fjärde kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 7,1 procent från det fjärde kvartalet år 2007 till motsvarande period år 2008. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 6,0 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 7,8 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 16,4 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare kött och mjölk. Under det fjärde kvartalet var priset på köttpriset 8,3 procent och mjölkpriset 20,0 procent högre än året innan. Priset på spannmål sjönk 25,8 procent från året innan.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det fjärde kvartalet år 2008

Index (2000=100) Indextal IV/2008 1) Förändrings-% III/2008-IV/2008 1) Förändrings-% IV/2007-IV/2008 1)
Totalindex 123,8 -1,6 7,1
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 128,8 -1,8 6,0
Vegetabilieproduktion 124,9 -6,1 -7,8
Animalieproduktion 123,3 0,8 16,4
1) 2008 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol

Producentprisindexet för lantbruk steg med 11,7 procent år 2008. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 13,3 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 7,5 procent på årsnivå och prisindexet för animalieproduktionen steg med 14,1 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och mjölk. Priset på spannmål steg med 13,9 procent och mjölkpriset med 21,7 procent på årsnivå. De slutliga producentprisindexen för år 2008 publiceras i maj 2009.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 16.02.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2008/04/mthi_2008_04_2009-02-16_tie_001_sv.html