Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindex för lantbruk 2005=100

07/2009 Indextal 7/2009 Förändrings-% 6/2009-7/2009 Förändrings-% 7/2008-7/2009
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 105,8 -1,4 -41,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 87,2 -4,0 -10,4
030000 FODERVÄXTER 148,2 0,0 12,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 119,0 5,2 11,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 134,1 -7,5 15,9
060000 FRUKT 122,5 -9,7 -11,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000–090000) 115,4 -0,2 -12,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000–090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 112,1 -3,2 -24,5
110000 DJUR 113,0 -0,8 -0,8
111000 Nötkreatur 123,5 -0,5 1,9
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 100,4 -0,9 -17,0
121000 Mjölk 105,9 -1,1 -20,0
122000 Ägg 145,9 -1,5 -0,7
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 104,7 -0,9 -11,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 109,6 -1,0 -12,2
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,4 -0,6 -11,8
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 111,8 -0,7 -12,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,4 -1,4 -15,1

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail (09) 1734 3666, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 25.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2009, Producentprisindex för lantbruk 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2009/07/mthi_2009_07_2009-09-25_tau_001_sv.html