Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2010, 1:a kvartalet

2010
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer