Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I/2010

Index Indextal Kvartals-
förändring %
Årförändring
%
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 97,8 1,7 -18,9
020000 INDUSTRIPRODUKTER 81,6 3,1 -6,5
030000 FODERVÄXTER 146,0 0,0 -1,5
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 109,8 4,9 -10,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 80,2 -5,8 -33,3
060000 FRUKT 122,2 0,2 -9,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 102,5 2,3 -14,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 95,3 0,3 -18,6
110000 DJUR 108,1 -0,4 -6,4
111000 Nötkreatur 116,1 0,8 -4,4
112000 Svin 104,4 -1,1 -8,1
115000 Fjäderfä 104,3 -0,8 -5,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 105,2 1,3 -8,4
121000 Mjölk 95,3 -12,0 -21,8
122000 Ägg 145,8 0,7 1,3
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 106,2 0,7 -7,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,6 -6,8 -14,9
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,9 1,2 -10,3
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 102,0 -3,6 -14,9
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 103,8 0,6 -10,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 21.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2010, Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I/2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/01/mthi_2010_01_2010-05-17_tau_001_sv.html