Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2010, 3:e kvartalet

2010
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer