Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, 07/2010 1)

Index Indextal Månadsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 100,1 1,3 -5,3
020000 INDUSTRIPRODUKTER 86,7 2,0 -0,7
030000 FODERVÄXTER 145,9 -3,1 -1,5
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 106,3 -8,9 -10,7
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 76,3 -19,7 -43,1
060000 FRUKT 119,0 -2,7 -2,9
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 101,6 -5,8 -12,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 96,6 -3,4 -13,8
110000 DJUR 109,1 0,3 -3,4
111000 Nötkreatur 119,1 0,3 -3,5
112000 Svin 105,4 0,6 -3,2
115000 Fjäderfä 101,8 -0,4 -3,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 113,8 8,3 14,6
121000 Mjölk 104,2 13,0 -0,2
122000 Ägg 147,5 -1,8 1,1
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 112,1 5,5 7,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 107,1 6,8 -1,5
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,5 1,6 0,5
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 105,0 1,8 -5,6
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,7 3,6 2,7
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Kiuru (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2010, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, 07/2010 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/07/mthi_2010_07_2010-09-27_tau_001_sv.html