Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, II/2011 1)

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 180,6 -3,2 84,0
020000 INDUSTRIPRODUKTER 107,5 -0,1 27,5
030000 FODERVÄXTER 168,5 0,0 11,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 125,1 -5,1 2,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 147,2 8,2 68,6
060000 FRUKT 120,5 0,0 -1,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 143,8 -2,2 31,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 159,6 -0,5 63,1
110000 DJUR 116,6 1,3 7,7
111000 Nötkreatur 123,1 1,7 5,2
112000 Svin 113,2 0,0 8,4
115000 Fjäderfä 114,3 3,9 10,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 136,1 4,3 23,0
121000 Mjölk 116,0 4,4 18,9
122000 Ägg 154,6 4,1 3,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 129,4 3,4 17,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 117,1 3,1 13,5
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 134,3 1,3 22,6
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 127,2 0,8 20,8
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 136,1 2,3 27,0
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, Matti Suoniemi (09) 1734 3294, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, II/2011 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/02/mthi_2011_02_2011-08-15_tau_001_sv.html