Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, III/2011 1)

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 169,9 -5,9 29,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 104,8 -2,6 16,6
030000 FODERVÄXTER 176,3 4,7 20,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 116,0 -7,3 2,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 117,5 -20,2 45,7
060000 FRUKT 130,1 8,0 8,7
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 134,1 -6,7 17,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 147,8 -7,4 29,0
110000 DJUR 117,0 0,3 7,1
111000 Nötkreatur 123,4 0,2 5,5
112000 Svin 113,4 0,1 6,2
115000 Fjäderfä 115,5 1,0 12,5
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 134,6 -1,1 9,6
121000 Mjölk 127,7 10,1 8,0
122000 Ägg 160,1 3,6 10,6
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 128,6 -0,6 8,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 124,0 5,9 7,8
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 130,5 -2,9 11,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 127,8 0,5 11,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 132,9 -2,4 13,2
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, III/2011 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/03/mthi_2011_03_2011-11-15_tau_001_sv.html