Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2011

Producentpriserna för lantbruket steg med 11,7 procent under tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 11,7 procent under tredje kvartalet 2011 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 11,4 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 17,4 procent och prisindexet för animalieproduktionen med 8,8 procent.

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–9/2011

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–9/2011

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och animaliska produkter. Under tredje kvartalet var priserna på spannmål 29 procent högre än året innan. Priset på korn steg mest, med nästan 37 procent. På stegringen av indexet inverkade också att potatis gick upp med något över 45 procent. Bland animaliska produkter steg i synnerhet priset på mjölk och pälsvaror.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det tredje kvartalet år 2011

Index (2005=100) Indextal III/2011 1) Förändrings-%
II/2011 - III/2011
1)
Förändrings-%
III/2010 - III/2011
1)
Totalindex 130,5 -2,9 11,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 127,8 0,5 11,4
Vegetabilieproduktion 134,1 -6,7 17,4
Animalieproduktion 128,6 -0,6 8,8
1) 2011 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/03/mthi_2011_03_2011-11-15_tie_001_sv.html